Kirkegade 5 Hjordkær, 6230 Rødekro, Tlf.: 74665140

Velkommen til Smilehullet   

Idræts og Natur institution


Smilehullet er en selvejende privat institution,. Institutionen er tilknyttet KFUMs Sociale Arbejde som administrerer løn og regnskab. Institutionen har 2 afd. Vuggestuen med et årligt gennemsnit på 14 børn og Børnehaven med et årligt gennemsnit på 56 børn.

Samtidig har Hjordkær Skole valgt at udlicitere SFO2 (fritidsklubben) til den private institution Smilehullet

Fritidsklubben har  60 børn. 

I Smilehullet ønsker vi en institution:

  • Hvor det er rart at være.
  • Hvor den enkelte føler sig tryg.
  • Hvor der er gode oplevelser.
  • Hvor der gives plads til samarbejde og samvær på tværs af afdelingerne.
  • Hvor der gøres erfaringer socialt og praktisk.
  • Hvor den enkelte har personlig indflydelse.
  • Hvor der er traditioner.
  • Hvor der altid er plads til nytænkning og udvikling

Hele personalegruppen vægter pædagogisk idræt og natur meget højt, og mange af hverdagens aktiviteter relaterer sig derfor hertil. Institutionen er i juni 2014 certificeret som idrætsinstitution igennem Dansk Idrætsforbund. De fleste personaler har en videregående uddannelse inden for området. I 2016 bliver institutionen også certificeret inden for friluftsliv.  

Da vi er et hus med flere afd. er vi inddelt i 3 arbejdsgrupper -  vuggestue,  børnehave og klub..

Ikke desto mindre repræsenterer vi en fælles enhed med fælles fodslag. Vores samarbejde er baseret på imødekommenhed, åbenhed og accept af respekt for hinandens værdier og holdninger.

Vores forskellighed ser vi som en force og vi prøver at udnytte vores kompetencer på tværs af grupperne.

Smilehullet hører til på 2 adresser. Kirkegade 5 og Nybølvej 2a. Til sammen har vi ca.700 m2 under tag og 9000 kvadratmeter  legeplads.