Indmeldelse

Smilehullet er åben for alle børn i alderen 0,6 år og til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen modtager også børn med særlige behov, herunder børn med handicap.

 

Så ønsker du dit barn opskrevet i Smilehullet så henvend dig i institutionen, eller send en mail.

Børn der har brug for hjælp fra PPR, støtte, talepædagog eller lign., har samme muligheder som børn i det kommunale system.

 

Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Herudover ønsker institutionen et tæt samarbejde med Kommunens Pladsanvisning om modtagelse af børn.

 

Optagelse i institutionen vil ske på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog vil det samtidig blive tilstræbt, at søskendebørn (dvs. børn, som har søskende, der i forvejen er optaget i institutionen) uanset ventelisten vil kunne optages på det ønskede tidspunkt.

 

I øvrigt vil optagelse i institutionen følge almindelige retsgrundsætninger, såsom lighedsgrundsætningen og lignende.

 

I er meget velkomne til at besøge os, inden I skriver barnet på venteliste. Ring venligst inden, så vi kan sætte tid af til besøget.

 

Venteliste blanke 

Download: Venteliste blanket (docx - 17 kb)

 

Smilehullet - Hjordkær idræt og naturhus

Kirkegade 5 Hjordkær

6230 Rødekro

Mail: 

Tlf. 74665140